Αρχική / Fivi / Η Μονάδα & η Φιλοσοφία μας

Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣ

Το ιατρικό προσωπικό της FIVI: μεγάλη εμπειρία και σε βάθος εξειδίκευση

Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣ

Το ιατρικό προσωπικό της FIVI: μεγάλη εμπειρία και σε βάθος εξειδίκευση

H Φιλοσοφία μας

Η ιατρική, λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητάς της, απαιτεί στις μέρες μας ένα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή ώστε να κατοχυρώνονται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα και, πάνω απ’ όλα, η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση σε ιατρούς και άλλων ειδικοτήτων, η μονάδα λειτουργεί εντός του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, ενός άρτια οργανωμένου νοσηλευτηρίου, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και αποτελεί ένα από τα καλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

H Φιλοσοφία μας

Η ιατρική, λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητάς της, απαιτεί στις μέρες μας ένα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή ώστε να κατοχυρώνονται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα και, πάνω απ’ όλα, η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση σε ιατρούς και άλλων ειδικοτήτων, η μονάδα λειτουργεί εντός του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, ενός άρτια οργανωμένου νοσηλευτηρίου, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και αποτελεί ένα από τα καλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Προτού προβούμε σε εξωσωματική γονιμοποίηση, στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εξαντλούμε όλες τις άλλες απλούστερες μεθόδους, ανάλογα με την ένδειξη, κατά περίπτωση, ακολουθώντας μεθοδολογία που συνάδει με τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. Κύριο μέλημά μας είναι η ελαχιστοποίηση της ιατρικής επιβάρυνσης και η μέγιστη προστασία των ασθενών μας στην προσπάθεια επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου.

Η προσωπική παρακολούθηση όλων των υποψήφιων μητέρων/γονέων από συγκεκριμένο ιατρό της επιλογής τους αποτελεί πάγια τακτική μας, όπως και η παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρο το φάσμα των ειδικοτήτων της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, σε συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες.

Η FIVI αποτελεί τμήμα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, ενός από τα καλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα στη χώρα.

Διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της με τη μακρά εμπειρία και την εις βάθος εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικο.

Προτού προβούμε σε εξωσωματική γονιμοποίηση, στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εξαντλούμε όλες τις άλλες απλούστερες μεθόδους, ανάλογα με την ένδειξη, κατά περίπτωση, ακολουθώντας μεθοδολογία που συνάδει με τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Προσωπική παρακολούθηση όλων των υποψήφιων μητέρων/γονέων από συγκεκριμένο ιατρό της επιλογής τους.

Κύριο μέλημά μας είναι η ελαχιστοποίηση της ιατρικής επιβάρυνσης και η μέγιστη προστασία των ασθενών μας στην προσπάθεια επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου.

Παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρο το φάσμα των ειδικοτήτων της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, σε συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες.

Προτού προβούμε σε εξωσωματική γονιμοποίηση, στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εξαντλούμε όλες τις άλλες απλούστερες μεθόδους, ανάλογα με την ένδειξη, κατά περίπτωση, ακολουθώντας μεθοδολογία που συνάδει με τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Προσωπική παρακολούθηση όλων των υποψήφιων μητέρων/γονέων από συγκεκριμένο ιατρό της επιλογής τους.

Κύριο μέλημά μας είναι η ελαχιστοποίηση της ιατρικής επιβάρυνσης και η μέγιστη προστασία των ασθενών μας στην προσπάθεια επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου.

Παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρο το φάσμα των ειδικοτήτων της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, σε συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες.