ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Οι αιτίες της ανδρικής υπογονιμότητας και τι είναι

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Υπογονιμότητα είναι η αδυναμία ενός ζευγαριού να πετύχει αυτόματη σύλληψη μετά από ένα έτος ελεύθερων, συστηματικών επαφών».

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Οι αιτίες της ανδρικής υπογονιμότητας και τι είναι

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Υπογονιμότητα είναι η αδυναμία ενός ζευγαριού να πετύχει αυτόματη σύλληψη μετά από ένα έτος ελεύθερων, συστηματικών επαφών».

Αρχική / Κατανόηση της υπογονιμότητας / Ανδρική Υπογονιμότητα

Επιπολασμός της Υπογονιμότητας

Περίπου το 15% τοις εκατό των ζευγαριών δεν πετυχαίνει σύλληψη εντός ενός έτους και αναζητούν ιατρική θεραπεία. Η υπογονιμότητα επηρεάζει τόσο τους άνδρες, όσο και τις γυναίκες. Στο 50% των ζευγαριών που επιλέγουν να μην τεκνοποιήσουν, εντοπίζεται ένας παράγοντας που συνδέεται με την ανδρική υπογονιμότητα σε συνδυασμό με παθολογικές παραμέτρους του σπέρματος.

Επιλέξτε από τη λίστα ένα συγκεκριμένο θέμα για να διαβάσετε και να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό.

Οι αιτίες της ανδρικής υπογονιμότητας

Η ανδρική υπογονιμότητα μπορεί να ταξινομηθεί σε 3 κύριες ομάδες

Στο 30 – 40% των περιπτώσεων, δε διαπιστώνεται παράγοντας συνδεόμενος με την ανδρική υπογονιμότητα (ιδιοπαθής ανδρική υπογονιμότητα)

Μη αποφρακτική υπογονιμότητα

Χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων στους όρχεις.

60%
Αποφρακτικής υπογονιμότητα

Η παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι φυσιολογική αλλά υπάρχει απόφραξη της εκφορητικής οδού του σπέρματος.

35%
Υπογονιμότητα σεξουαλικής αιτιολογίας

Χαρακτηρίζεται από φυσιολογική παραγωγή σπερματοζωαρίων, χωρίς απόφραξη της εκφορητικής οδού του σπέρματος. Ωστόσο, η υπογονιμότητα είναι δευτεροπαθής της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, η οποία παρεμποδίζει την διείσδυση ή εκσπερμάτιση.

5%

60%

Μη αποφρακτική υπογονιμότητα

Χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων στους όρχεις.

35%

Αποφρακτική υπογονιμότητα

Η παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι φυσιολογική αλλά υπάρχει απόφραξη της εκφορητικής οδού του σπέρματος.

5%

Υπογονιμότητα σεξουαλικής αιτιολογίας

Χαρακτηρίζεται από φυσιολογική παραγωγή σπερματοζωαρίων, χωρίς απόφραξη της εκφορητικής οδού του σπέρματος. Ωστόσο, η υπογονιμότητα είναι δευτεροπαθής της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, η οποία παρεμποδίζει την διείσδυση ή εκσπερμάτιση.

Τα ποσοστά βασίζονται σε μελέτες ανδρών με πλήρη απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα, αζωοσπερμία.

Αιτίες της
ανδρικής υπογονιμότητας

Χρήσιμα θέματα για ανάγνωση

1. Μη αποφρακτική υπογονιμότητα

Ορμονικές ανωμαλίες

Υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός, που μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή να προκαλείται από επίκτητες παθήσεις, όπως εγκεφαλικοί όγκοι και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή να είναι απότοκος της ακτινοθεραπείας. Ο κύριος συγγενής τύπος είναι το σύνδρομο Kallmann, που εμφανίζεται σε 1 στα 10 000 αγόρια κατά την γέννησή τους. Άλλες ορμονικές ανωμαλίες, όπως οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, τα αυξημένα επίπεδα προλακτίνης και τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης βλάπτουν επίσης την παραγωγή σπερματοζωαρίων.

Γενετικά αίτια

Δομικές και αριθμητικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων απαντώνται σε περίπου το 5% των υπογόνιμων ανδρών και ο επιπολασμός ενδέχεται να αυξάνεται σε άνδρες με πλήρη έλλειψη σπερματοζωαρίων. Οι γενετικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν: τα μικροελλείμματα στο χρωμόσωμα Υ, την ανευπλοειδία: το Σύνδρομο Klinefelter (47 XXY), το πιο συχνό παράδειγμα αριθμητικής ανωμαλίας και μεταθέσεων χρωμοσωμάτων. Υπάρχουν πολλά άλλα γονίδια που δεν έχουν ακόμα εντοπισθεί τα οποία ρυθμίζουν την παραγωγή σπέρματος, την παραγωγή ορμονών και τους υποδοχείς ορμονών. Οποιοδήποτε έλλειμμα σε αυτά τα γονίδια θα μειώσει τη γονιμότητα.

Έκθεση σε Γοναδοτοξίνες

Οι γοναδοτοξίνες περιλαμβάνουν χημικά, ψυχαγωγικά ναρκωτικά, καπνό, οινοπνευματώδη, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, βαρέα μέταλλα.

Ιατρογενούς αιτιολογίας
Αντι-ανδρογόνα, στεροειδή, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Ορχίτιδα
Συχνή μορφή ορχίτιδας που συνδέεται με την υπογονιμότητα είναι η ορχίτιδα από τον ιό της παρωτίτιδας. Ωστόσο, οποιαδήποτε μορφή ορχίτιδας θα επηρεάσει την γονιμότητα.

Συστροφή Όρχεως
Εάν η συστροφή δεν αντιμετωπιστεί εντός 6 ωρών, οδηγεί σε μόνιμη βλάβη και συρρίκνωση του επηρεαζόμενου όρχεως. Επιπρόσθετα, κατόπιν μπορεί να παραχθούν αντισπερμικά αντισώματα, που μπορεί να επηρεάσουν τον υγιή όρχι.

Όγκοι των όρχεων
Οι όγκοι των όρχεων οδηγούν σε υπογονιμότητα λόγω της καταστροφής και συμπίεσης του υγιούς ιστού των όρχεων. Οι όγκοι των όρχεων είναι λίγο πιο συχνοί στον υπογόνιμο ανδρικό πληθυσμό από ότι στο γενικό ανδρικό πληθυσμό. Κατ’ επέκταση είναι σημαντικό να γίνει έλεγχος για όγκους των όρχεων σε υπογόνιμους άνδρες.

 

Άλλα

Κιρσοκήλη
Κρυψορχία
Τραύμα Όρχεος

2. Αποφρακτική υπογονιμότητα

Συγγενής απουσία του σπερματικού πόρου
Προκαλείται από γονιδιακά ελλείμματα του γονιδίου CFTR και μπορεί να είναι μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη.

 

Απόφραξη του σπερματικού πόρου
Η πιο συχνή αιτία της απόφραξης του εκσπερματιστικού πόρου είναι μετεγχειρητικής φύσης σε επεμβάσεις στην περιοχή του βουβωνικού πόρου ή της πυέλου, όπως η αποκατάσταση κήλης.
Απόφραξη ουράς επιδιδυμίδος
Η απόφραξη σε αυτό το επίπεδο μπορεί να είναι μεταφλεγμονώδους αιτιολογίας, μετά από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις (ΣΜΛ), όπως χλαμύδια και βλεννόρροια, ή λοιμώξεις του ουροποιητικού, όπου τα μικρόβια από την ουρήθρα κινούνται παλίνδρομα προκαλώντας φλεγμονή της επιδιδυμίδος και κατόπιν απόφραξη.

 

Απόφραξη εκσπερματικών πόρων
Οι εκσπερματικοί πόροι μπορούν να φράσσονται από συγγενείς κύστες του προστάτη, λιθίαση ή προστατίτιδα. Επιπρόσθετα της υπογονιμότητας, οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν ποικίλα συμπτώματα, όπως επώδυνη εκσπερμάτιση, μείωση της δύναμης και του όγκου του σπέρματος, αιμοσπερμία, δυσουρία, πυελικό πόνο και πόνο στο όσχεο.

 

Άλλα
Βαζεκτομή (διατομή σπερματικών πόρων)

3. Υπογονιμότητα σεξουαλικής αιτιολογίας

Στυτική δυσλειτουργία

οι ασθενείς με σοβαρή στυτική δυσλειτουργία αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την διείσδυση και την εκσπερμάτιση εντός του κόλπου.

 

Πρόωρη εκσπερμάτιση

Σε σοβαρές περιπτώσεις, η εκσπερμάτιση γίνεται πριν από τη διείσδυση, εκτός κόλπου.

 

Παραμορφώσεις του πέους

Ασθενείς με κάμψη του πέους, όπως στη νόσο Peyronie ή συγγενή κάμψη του πέους και ασθενείς με μη φυσιολογική θέση του στομίου της ουρήθρας, όπως στους υποσπαδίες ή επισπαδίες, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την κολπική διείσδυση και την εναπόθεση σπέρματος.

 

Απουσία εκσπερμάτισης (anejaculation)

H πρωτοπαθής μη εκσπερμάτιση μπορεί να συμβεί λόγω ψυχοσεξουαλικών παραγόντων ή νευρολογικών αιτιών, όπως μειωμένη ευαισθησία των γεννητικών οργάνων ή υψηλό όριο του αντανακλαστικού εκσπερμάτισης. Η δευτεροπαθής απουσία εκσπερμάτισης μπορεί να επέλθει μετά από επεμβάσεις στην πύελο ή την κοιλιακή χώρα που προκαλούν τραυματισμό στην συμπαθητική αλυσίδα, όπως στον οπισθοπεριτοναϊκό λεμφαδενικό καθαρισμό και στην ολική πρωκτοκολεκτομή. Μπορεί να συμβεί και στην αυτόνομη διαβητική νευροπάθεια και σε άλλες αιτίες αυτόνομης νευροπάθειας. Ορισμένα φάρμακα όπως οι α-αποκλειστές και τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απουσία εκσπερμάτισης.

 

Παλίνδρομη εκσπερμάτιση

Συμβαίνει σε παρόμοιες αιτίες με την απουσία εκσπερμάτισης και αφορά ηπιότερο βαθμό αυτής. Συμβαίνει συχνά μετά από επέμβαση στον προστάτη για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά

είτε μέσω της παρακάτω φόρμας:

  Όνομα *

  Επώνυμο *

  Email *

  Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

  Τηλεφωνική Επικοινωνία

  NAIOXI

  Τηλέφωνο *

  Ώρες επικοινωνίας *

  Οτιδήποτε άλλο θέλετε να προσθέσετε  Θα ήθελα να λάβω πληροφορίες από το FIVI και το Athens Medical Group μέσω e-mail στην παραπάνω διεύθυνση

  Δεν έχει σημασία ο λόγος,
  μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

  Θεραπεία για την ανδρική υπογονιμότητα

  Ιστορικό και Εξέταση του άνδρα σε υπογόνιμο ζευγάρι

  Λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό του άνδρα για τον εντοπισμό οποιωνδήποτε προδιαθεσικών παραγόντων υπογονιμότητας. Πραγματοποιείται μία γενική εξέταση για αξιολόγηση των δευτερογενών σεξουαλικών χαρακτηριστικών, όπως τριχοφυΐα στο σώμα, κατανομή λίπους και παρουσία γυναικομαστίας. Τότε πραγματοποιείται τοπική εξέταση των γεννητικών οργάνων για να αποτιμηθεί το μέγεθος των όρχεων, η υφή και η απουσία ογκιδίων στους όρχεις.

  Κατόπιν εξετάζεται η επιδιδυμίδα για την ανίχνευση οιδημάτων και οζιδίων, που υποδηλώνουν απόφραξη, ψηλαφούνται οι πόροι για να επιβεβαιωθεί η παρουσία τους και να αποκλειστεί η διάταση που υποδηλώνει απόφραξη, και ψηλαφείται ο σπερματικός τόνος για να αποκλειστεί η παρουσία κιρσοκήλης ή διόγκωσης.

  Χρήσιμα θέματα για ανάγνωση

  Εξετάσεις για την Ανδρική Υπογονιμότητα

  Ανάλυση σπέρματος (Σπερμοδιάγραμμα)
  Πραγματοποιούνται 2 εξετάσεις με απόσταση δύο εβδομάδων. Αυτή είναι η βασική εξέταση για την ανδρική υπογονιμότητα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης σπέρματος παρέχουν έναν οδηγό για την αναγκαιότητα ή μη άλλων εξετάσεων. Αν και απλή, πρόκειται για υποκειμενική εξέταση. Κατ’ επέκταση είναι καλύτερο να πραγματοποιηθεί σε εξειδικευμένα κέντρα, όπως σε κέντρα γονιμότητας.

  Καλλιέργεια σπέρματος
  Υποδεικνύεται σε περιπτώσεις χρόνιων λοιμώξεων στο γεννητικό σύστημα. Πράγμα που υποδηλώνεται από πόνο στα γεννητικά όργανα, επώδυνη εκσπερμάτιση ή παρουσία λευκοκυττάρων στο σπέρμα >5/HPF.

  Λειτουργικός έλεγχος σπέρματος
  Αυτή η σειρά εξετάσεων αξιολογεί τη γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων.

  Ανδρικό αναπαραγωγικό γενετικό προφίλ
  Περιλαμβάνει τον Καρυότυπο, τα μικροελλείμματα στο χρωμόσωμα Υ, και τις μεταλλάξεις του γονιδίου Κυστικής ίνωσης. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα γονίδια που εμπλέκονται στην ανδρική υπογονιμότητα και τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

  Ορμονικά Προφίλ
  Οι βασικές ορμόνες που ελέγχονται είναι FSH, LH, Προλακτίνη και Τεστοστερόνη. Μπορεί να γίνει έλεγχος για άλλες ορμόνες εάν υπάρχει κλινική ένδειξη.

  Απεικόνιση: «Yπέρηχος όσχεου και έγχρωμο Doppler»Πραγματοποιείται για να αξιολογήσει τους όρχεις και τις επιδιδυμίδες προκειμένου να εντοπιστούν οι διαστάσεις τους και να αποκλειστεί η παρουσία όγκων ή κιρσοκήλης. Διορθικό υπερηχογράφημα (TRUS) πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει υποψία απόφραξης ή ανωμαλίας του περιφερικού γεννητικού συστήματος.

  Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν με βάση άλλα ευρήματα συμπεριλαμβάνουν:

  Μαγνητική πυέλου που μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση αποφράξεων και ανωμαλιών στο περιφερικό γεννητικό σύστημα. Μπορεί να βοηθήσει επίσης στον εντοπισμό κρυπτορχιδισμού.

  Μαγνητική Εγκεφάλου πραγματοποιείται σε ασθενείς με ανωμαλίες στις ορμόνες της υπόφυσης, π.χ. αυξημένα επίπεδα προλακτίνης, για να αποκλειστούν τυχόν προβλήματα στην περιοχή αυτή, όπως μικροαδενώματα.

  Αναρρόφηση σπερματικού κυστιδίου καθοδηγούμενη από διορθικό υπερηχογράφημα πραγματοποιείται για να επιβεβαιώσει την απόφραξη του εκσπερματικού πόρου υπό καθοδήγηση υπερήχων.

  Σπερματική κυστικογραφία καθοδηγούμενη από διορθικό υπερηχογράφημα γίνεται για να επιβεβαιωθεί η απόφραξη του εκσπερματικού πόρου όπου εγχύεται σκιαγραφικό υλικό στο σπερματικό κυστίδιο. Λαμβάνεται ακτινογραφία και η απόφραξη υποδηλώνεται από την απουσία σκιαγραφικού στην ουροδόχο κύστη.

  Η Βαζογραφία περιλαμβάνει την έγχυση σκιαγραφικού στο σπερματικό πόρο και κατόπιν τη λήψη ακτινογραφίας για τον εντοπισμό οποιασδήποτε απόφραξης στο γεννητικό σύστημα . Συνήθως γίνεται διεγχειρητικά κατά τη διάρκεια της διερευνητικής εγχείρησης όρχεων.

  Θεραπεία για την ανδρική υπογονιμότητα

  Αφού διαπιστωθεί η αιτία, μπορεί να δοθεί θεραπεία με σκοπό την αντιμετώπιση της πραγματικής αιτίας του προβλήματος και απώτερο στόχο την ίαση. Εάν η θεραπεία αστοχήσει ή δεν διαπιστωθεί η αιτία (ιδιοπαθή περιστατικά), στα ζευγάρια προτείνεται να δοκιμάσουν τις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: τεχνητή σπερματέγχυση, τεχνητή γονιμοποίηση ή μικρογονιμοποίηση ICSI με βάση την ποιότητα του σπέρματος. Σε ασθενείς με μη αποφρακτική αζωοσπερμία ή ασθενείς με αποφρακτική αζωοσπερμία που δεν επιθυμούν την χειρουργική αποκατάσταση, η θεραπεία αφορά την χειρουργική λήψη σπέρματος και ακολουθείται από ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος.

  Ιατρική θεραπεία

  Η ιατρική θεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  Σε ασθενείς με πραγματική ή σχετική ορμονική ανισορροπία, η διόρθωση της ανισορροπίας αυτής θα βελτιώσει την παραγωγή σπέρματος σε ασθενείς με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό.

  Χρόνιες λοιμώξεις του ουροποιητικού

  Υπογονιμότητα σεξουαλικής αιτιολογίας

  Χειρουργική θεραπεία

  Οι χειρουργικές επεμβάσεις για την ανδρική υπογονιμότητα περιλαμβάνουν:

  Αντιστροφή της βαζεκτομής με μικροχειρουργική

  Η βαζεκτομή είναι μία δημοφιλής και πολύ αποτελεσματική μορφή αντισύλληψης που επιλέγουν περίπου 50.000 άνδρες κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιστορικά, θεωρείτο ως μόνιμη επέμβαση. Ωστόσο με το υψηλό ποσοστό διαζυγίων στις δυτικές κοινωνίες, η αντιστροφή της βαζεκτομής είναι πλέον συχνό αίτημα. Ελλείψει γυναικείου παράγοντα υπογονιμότητας, η αντιστροφή της βαζεκτομής πρέπει να προσφέρεται ως θεραπεία πρώτης γραμμής στα ζευγάρια που επιδιώκουν τη σύλληψη μετά την βαζεκτομή. Πολλαπλές μελέτες έχουν επιδείξει την ανωτερότητα της αντιστροφής της βαζεκτομής έναντι της τεχνητής γονιμοποίησης σε όρους αποδοτικότητας κόστους. Τα ποσοστά βατότητας της μικροχειρουργικής αντιστροφής της Βαζεκτομής ξεπερνούν το 80% και τα ποσοστά εγκυμοσύνης ξεπερνούν το 50%.

   

  Μικροχειρουργική επιδιδυμοβαζοστομία

  Η επέμβαση αυτή γίνεται για να παρακαμφθεί μία απόφραξη σε επίπεδο επιδιδυμίδος ή σε περίπτωση που η αντιστροφή βαζεκτομής με τη σύνδεση των δύο άκρων του πόρου δεν ήταν εφικτή για τεχνικούς λόγους. Τα ποσοστά βατότητας και εγκυμοσύνης μετά την επέμβαση ξεπερνούν το 60% και το 40% αντίστοιχα, που την καθιστούν ανώτερη της τεχνητής γονιμοποίησης.

   

  Μικροχειρουργική βαζοβαζοστομία

  Πραγματοποιείται για την παράκαμψη απόφραξης στον σπερματικό πόρο. Είναι παρόμοια με την μικροχειρουργική αντιστροφή της βαζεκτομής, αλλά το επίπεδο στο οποίο πραγματοποιείται η επέμβαση διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο της απόφραξης, που συνήθως εντοπίζεται στη βουβωνική περιοχή μετά από χειρουργική αποκατάσταση κήλης.

   

  Διουρηθρική εκτομή εκσπερματικών πόρων ή αφαίρεση οροφής (de-roofing) προστατικών κυστών για την αντιμετώπιση της απόφραξης των εκσπερματικών πόρων

  Οι ασθενείς πετυχαίνουν σημαντική βελτίωση των παραμέτρων σπέρματος σε 65% έως 95% των περιπτώσεων και ποσοστό εγκυμοσύνης 20% με 30% των ασθενών. Επέρχεται μακροπρόθεσμη ανακούφιση του πόνου μετά από σεξουαλική επαφή και του πόνου στο περίνεο στο 60% των ασθενών.

   

  Μικροχειρουργική κιρσοκηλεκτομή

  Το χειρουργικό μικροσκόπιο χρησιμοποιείται για να εντοπίσει επιλεκτικά διατεταμένα αγγεία τα οποία απολινώνονται, χωρίς να θίγονται οι αρτηρίες και τα λεμφικά αγγεία. Πράγμα που επηρεάζει σημαντικά την έκβαση και μειώνει τις επιπλοκές. Η κιρσοκηλεκτομή βελτιώνει και ανωμαλίες στο σπέρμα και η κιρσοκήλη δύναται να ψηλαφηθεί κλινικά ελλείψει παραγόντων γυναικείας υπογονιμότητας. Η χειρουργική επέμβαση κιρσοκήλης βελτιώνει την κινητικότητα, πυνκνότητα, μορφολογία του σπέρματος, καθώς και τις εξετάσεις λειτουργικότητας σπέρματος. Επίσης, μειώνει τα επίπεδα ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS), που εμποδίζουν την παραγωγή σπέρματος, και μειώνει τον κατακερματισμό του DNA (DNA fragmentation) του σπέρματος. Συνήθως βελτιώνονται τα επίπεδα FSH και Τεστοστερόνης.(6) Η διόρθωση της κιρσοκήλης μπορεί να βελτιώσει παραμέτρους του σπέρματος αρκετά, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να χρησιμοποιήσουν τελικά ηπιότερη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή να παρακάμψουν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πλήρως. Η θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας με την κιρσοκηλεκτομή ακολουθούμενη από την ενδομητρική σπερματέγχυση έχει αποδειχθεί πιο οικονομικά αποδοτική μέθοδος από την εξωσωματική γονιμοποίηση και την ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου. Το μέσο ποσοστό αυτόματων συλλήψεων μετά την κιρσοκηλεκτομή είναι 39%.

   

   

   

  Χειρουργική λήψη σπέρματος και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

   

  Ενδείξεις

  • Μη αποφρακτική αζωοσπερμία (ΜΑΑ):
  • Αποφρακτική αζωοσπερμία που δεν επιδέχεται αποκατάστασης, όπως στην συγγενή αμφοτερόπλευρη απουσία του σπερματικού πόρου (CBAVD)
  • Υπογονιμότητα σεξουαλικής αιτίας λόγω της μη εκσπερμάτισης

   

  Μέθοδοι

  Λήψη σπέρματος από τους όρχεις (TESE & TESE με Μικροδιατομές του όρχεως)

  Πραγματοποιείται σε ασθενείς με μη αποφρακτική αζωοσπερμία (ΜΑΑ). Για ασθενείς με μη αποφρακτική αζωοσπερμία η Micro-TESE είναι η τεχνική που προσφέρει τις υψηλότερες πιθανότητες εντοπισμού σπέρματος με το μικρότερο ποσοστό επιπλοκών, όταν γίνεται από ειδικό. Αυτό την καθιστά ανώτερη των άλλων μεθόδων λήψης σπέρματος που πραγματοποιούνται από μη ειδικούς.

   

  Διαδερμική επιδιδυμική αναρρόφηση σπέρματος (PESA)

  Χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αποφρακτική αζωοσπερμία που δεν επιδέχονται χειρουργικής διόρθωσης, όπως σε περιπτώσεις συγγενούς έλλειψης του σπερματικού πόρου.

   

  Μικροχειρουργική επιδιδυμική αναρρόφηση σπέρματος (MESA)

  Χρησιμοποιείται εναλλακτικά σε ασθενείς με αποφρακτική αζωοσπερμία, που υποβάλλονται σε μικροχειρουργική επέμβαση για την παράκαμψη απόφραξης.

   

  Για ασθενείς με αποφρακτική αζωοσπερμία το ποσοστό ανάκτησης σπέρματος είναι σχεδόν 100% εκτός εάν η απόφραξη συνδέεται με άλλες αιτίες υπογονιμότητας. Το ποσοστό λήψης σπέρματος για ασθενείς με μη αποφρακτική αζωοσπερμία (ΜΑΑ) ποικίλλει από 20% έως 60%, ανάλογα με την αιτία, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα των διερευνήσεων.

  Σχετικά με την ανδρική υπογονιμότητα

  Συμπέρασμα

  Η διαχείριση της υπογονιμότητας στον άνδρα απαιτεί τη φροντίδα ειδικού προκειμένου να επιτρέψει την ταυτοποίηση και θεραπεία της αιτίας και να οδηγήσει σε αυτόματη σύλληψη κι εγκυμοσύνη. Σε ασθενείς με μη αποφρακτική αζωοσπερμία η μικροχειρουργική λήψη ορχικού σπέρματος (Micro-TESE) από ειδικό, ακολουθούμενη από ενδοκυτταροπλασματική σπερματέγχυση (ICSI) προσφέρει τις καλύτερης πιθανότητες τεκνοποίησης σε αυτούς τους άνδρες.