ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ FIVI

Υποδομές - Η τεχνολογία μας

Αρχική / Fivi / Υποδομές – Η τεχνολογία μας

Ποιότητα- Εγκαταστάσεις

Η Μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης είναι ένα πρότυπο, υπερσύγχρονο κέντρο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με σύγχρονες εγκαταστάσεις, δομές και τεχνολογία, ιδίως όμως όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του.

Το εργαστήριο της μονάδας εξωσωματικής γονιμοποίησης λειτουργεί με τον πλέον πρόσφατο και σύγχρονο εξοπλισμό σε συνθήκες «clean room», με ηλεκτρονική παρακολούθηση των δειγμάτων μέσω του συστήματος «RI Witness», καθώς και με συνεχή παρακολούθηση όλων των παραμέτρων εμβρυοκαλλιέργειας, διασφαλίζοντας την τήρηση των ύψιστων προτύπων σε επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας.

Το νοσοκομείο λειτουργεί σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές αναφορικά με τους διεθνείς ασθενείς (Temos International) και διαθέτει:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο από την TUV HELLAS σύμφωνα το ΕΝ ISO 9001:2008.

Η Μονάδα διαθέτει ειδική πιστοποίηση από την Swiss Approval σύμφωνα με το ειδικό πρότυπο για τα κέντρα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, EN 15224.

Οι πιστοποιήσεις της ανανεώνονται ετησίως κατόπιν των σχετικών ελέγχων.

Ποιότητα αέρα

Συνθήκες «clean room» και χαμηλά επίπεδα VOC

Η νέα μας εγκατάσταση, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού του νοσοκομείου (HVAC), καθώς και το νέο μας σύστημα φιλτραρίσματος διασφαλίζουν τις βέλτιστες συνθήκες ποιότητας αέρα και καλλιέργειας για τα έμβρυα, βελτιώνοντας τα ποσοστά κυήσεων και επιτυχημένων γεννήσεων.

Λεπτομέρειες υποδομών

Εξοπλισμός παρακολούθησης και ασφάλειας

Το RI witness είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο IVF για τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας και του ποιοτικού ελέγχου. Καταγράφει και ταυτοποιεί όλες τις διαδικασίες που εκτελούνται στο εργαστήριο.

Αντιστοιχεί την ταυτότητα του ασθενούς με το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα σε κάθε στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, εμπνέοντας αυξημένο αίσθημα ασφάλειας στους ασθενείς και το προσωπικό σε κάθε στάδιο του κύκλου.

 Η εμπιστοσύνη των ασθενών αυξάνεται περαιτέρω όταν πλέον λαμβάνουν, στο τέλος της θεραπείας, λεπτομερή έντυπη έκθεση, ώστε να γνωρίζουν επακριβώς ποιος χειρίστηκε το γενετικό τους υλικό, καθώς και τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εκτέλεσης της κάθε διαδικασίας.

Κάθε ασθενής έχει τη δική του ατομική ταυτότητα, η οποία βοηθά στην ταυτοποίηση και των δύο γονέων σε κάθε βήμα της διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Το XiltriX είναι ένα σύστημα 24ωρης συνεχούς παρακολούθησης όλων των εμβρυολογικών και εργαστηριακών παραμέτρων με δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης. Με τη χρήση του Xiltrix, εφαρμόζονται αυστηρές προκαθορισμένες παράμετροι εμβρυοκαλλιέργειας για την προστασία των δειγμάτων του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας υπογονιμότητας. Με την παραμικρή μεταβολή σε αυτές τις αυστηρές παραμέτρους, ειδοποιείται αμέσως το προσωπικό της Μονάδας ώστε να λάβει διορθωτικά μέτρα ακόμη και πολύ μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας.

Ο περιορισμός της πρόσβασης στο εργαστήριο παρέχει ασφάλεια όσον αφορά το βιολογικό υλικό και το σύνολο των διαδικασιών.  Οι εξειδικευμένοι αναγνώστες καρτών επιτρέπουν την είσοδο στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και, έτσι, καταγράφεται ποιος εισήλθε και για πόσο διάστημα παρέμεινε στις εγκαταστάσεις.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Συνθήκες καλλιέργειας και οπτική παρακολούθηση εμβρύων

Νέας γενιάς επωαστές εμβρύων σε συνθήκες χαμηλού O2

Η καλλιέργεια εμβρύων πραγματοποιείται σε επωαστές νέας γενιάς, σε συνθήκες υποξίας, ιδανικές για παρατεταμένη καλλιέργεια (στάδιο βλαστοκύστης). Τα έμβρυα του κάθε ασθενούς καλλιεργούνται ξεχωριστά το καθένα και σε διαφορετικούς θαλάμους, διασφαλίζοντας ένα αδιατάρακτο περιβάλλον καλλιέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνθήκες καλλιέργειας μιμούνται την ανθρώπινη μήτρα, μεγιστοποιώντας τα ποσοστά επιτυχημένων κυήσεων και γεννήσεων.

Νέας γενιάς επωαστές εμβρύων σε συνθήκες χαμηλού O2

Η καλλιέργεια εμβρύων πραγματοποιείται σε επωαστές νέας γενιάς, σε συνθήκες υποξίας, ιδανικές για παρατεταμένη καλλιέργεια (στάδιο βλαστοκύστης). Τα έμβρυα του κάθε ασθενούς καλλιεργούνται ξεχωριστά το καθένα και σε διαφορετικούς θαλάμους, διασφαλίζοντας ένα αδιατάρακτο περιβάλλον καλλιέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνθήκες καλλιέργειας μιμούνται την ανθρώπινη μήτρα, μεγιστοποιώντας τα ποσοστά επιτυχημένων κυήσεων και γεννήσεων.

Σταθμοί εργασίας κατηγορίας II

Οι σταθμοί εργασίας κατηγορίας ΙΙ παρέχουν τη μέγιστη προστασία των δειγμάτων από ενδεχόμενους εξωγενείς μικροβιολογικούς κινδύνους, εξασφαλίζοντας την ύψιστη ποιότητα φροντίδας κατά το χειρισμό του γενετικού υλικού. Επιπλέον, οι κάμερες και οι οθόνες που είναι ενσωματωμένες σε κάθε σταθμό εργασίας παρέχουν τη δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης των διαδικασιών συλλογής ωαρίων και μεταφοράς εμβρύων από τους υποψήφιους γονείς.

Μικροσκόπια Olympus

Κατά την εργασία με ωοκύτταρα και έμβρυα αρμόζει να εφαρμόζεται η βέλτιστη δυνατή οπτική παρακολούθηση σε επίπεδο ποιότητας και βασικών δυνατοτήτων. Αυτός είναι και ο στόχος του Olympus Relief Contast (ORC), το οποίο κατασκευάστηκε με γνώμονα τη βέλτιστη οπτική αξιολόγηση της ποιότητας των εμβρύων.

Μικροσκόπια Olympus

Κατά την εργασία με ωοκύτταρα και έμβρυα αρμόζει να εφαρμόζεται η βέλτιστη δυνατή οπτική παρακολούθηση σε επίπεδο ποιότητας και βασικών δυνατοτήτων. Αυτός είναι και ο στόχος του Olympus Relief Contast (ORC), το οποίο κατασκευάστηκε με γνώμονα τη βέλτιστη οπτική αξιολόγηση της ποιότητας των εμβρύων.

MIRI® Time-Lapse κλίβανος πολλαπλών χώρων με ενσωματωμένη κάμερα και μικροσκόπιο.

Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο να παρέχει υψηλής ποιότητας εικόνες time-lapse, παρακολουθεί τα έμβρυα να αναπτύσσονται σε “πραγματικό χρόνο” και προσφέρει απρόσκοπτη παρακολούθηση χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθούν τα έμβρυα από την ασφάλεια του θαλάμου επώασης.

Η παρακολούθηση της καλλιέργειας με time lapse παρέχει λεπτομερή μορφοκινητικά δεδομένα για όλη την ανάπτυξη του εμβρύου, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε μικροσκοπική αξιολόγηση ρουτίνας. Αυτό επιτρέπει την παρατήρηση όλων των σημαντικών γεγονότων, βοηθώντας στον εντοπισμό υγιών εμβρύων με την υψηλότερη πιθανότητα εμφύτευσης και  στόχο την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών εγκυμοσύνης.

2 συστήματα Laser: Σύστημα Laser Saturn και Octax

Η τεχνολογία λέιζερ εξασφαλίζει ταχύτητα κατά την εκτέλεση της υποβοηθούμενης εκκόλαψης και βιοψίας εμβρύου, χωρίς πρόσθετο άγχος.

Το «Saturn 5 Active laser» αποτελεί την αιχμή του δόρατος μιας επανάστασης στις τεχνικές εκκόλαψης και βιοψίας που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η λειτουργία που διαθέτει το Saturn 5 για την εκτέλεση βιοψίας επιφέρει σημαντική βελτίωση της μεθόδου βιοψίας, καθώς μειώνει τη διάρκεια της διαδικασίας και τις πιθανότητες κατάρρευσης της βλαστοκύστης.

Η λειτουργία στατικής λήψης που προσφέρει το OCTAX Laser παρέχει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ασφαλείς διαδικασίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις εφαρμογές χρήστη στα πλαίσια της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Γενικά, και τα δύο συστήματα λέιζερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη/λέπτυνση

Βιοψία τροφοβλάστης, βλαστομεριδίου και πολικού σωματίου

Κατάρρευση βλαστοκύστης

Ακινητοποίηση σπέρματος

Δοκιμή βιωσιμότητας σπέρματος

Παρακολούθηση μιτωτικής ατράκτου

Με τη χρήση αυτού του ειδικού εργαλείου, οι εμβρυολόγοι μπορούν, με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς περαιτέρω καταπόνηση των ωοκυττάρων, να διαπιστώσουν αμέσως εάν αυτά βρίσκονται στο σωστό στάδιο ωρίμανσης προκειμένου να υποβληθούν σε γονιμοποίηση. Έτσι, αυξάνονται τα ποσοστά επιτυχίας μετά από μικρογονιμοποίηση ICSI και μειώνονται οι πιθανότητες πρόκλησης βλάβης στα ωοκύτταρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καταλήγοντας σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχημένων γονιμοποιήσεων και κυήσεων.