Τεχνολόγος Εμβρυολογικού εργαστηρίου

Δήμητρα Ιωαννίδου

Αρχική / Η ομάδα / Δήμητρα Ιωαννίδου

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Email:

Εκπαίδευση

  • 2015–  Απόφοιτος Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα: Ιατρικών Εργαστηρίων B.S : Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
  • 2022σήμερα  Advanced Courses in Clinical Embryology

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Απρ 2014-Οκτ. 2014: Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων -Πρακτική Άσκηση Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία.

2015-2020: Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων BIOHELLENIKA Α.Ε, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία

2020-2023: Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Embryolab Α.Ε, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία

2023-present: Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων FIVI FERTILITY&IVF CENTER, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία

Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα

Μεταφορά τεχνογνωσίας / εκπαίδευση τεχνολόγων  SWISSPHARMA Research

  • Απομόνωση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα και κρυοσυντήρηση τους σε  υγρό άζωτο.
  • Απομόνωση μεσεγχυματικών κυττάρων από ομφάλιο λώρο, λιπώδη ιστό , οδοντικό πολφό και χόνδρο.  Κρυοσυντήρηση των παραπάνω σε υγρό άζωτο.
  • Παρασκευή PRP ( Platelet Rich Plasma) από ολικό  φλεβικό αίμα.
  • Απομόνωση VSELs (Very Small Embryonic Like Stem  cells) από ομφαλοπλακουντιακό αίμα.
  • Ανάλυση δειγμάτων με τη χρήση κυτταρομέτρου ροής .
  • Ανάλυση δειγμάτων με χρήση μικροσκοπίου .

Μέλος

  • Ευρωπαϊκή Ένωση Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE)
Η ομάδα μας

Γνωρίστε τους ειδικούς

Ιωάννης Τζαφέτας

MD, FRCOG, PhD, FPA

Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, ΑΠΘ Επιστημονικός...

Βασίλης Ταρλατζής

MD, PhD, FRCOG (hon)

Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας και...

Αριστοτέλης Λουφόπουλος

Ομ. Kαθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΑΠΘ,...

Λεωνίδας Ζεπειρίδης

Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΑΠΘ, Επιστημονικός...

Γεώργιος Πάντος

Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής...