Δήμητρα Παγγέα

Κλινικός Εμβρυολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, FIVI Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Αρχική / Η ομάδα / Δήμητρα Παγγέα

Τηλέφωνο επικοινωνίας6974453594

Email:dim.pangea@gmail.com

Εκπαίδευση

2017: Μεταπτυχιακές σπουδές ”Ανθρώπινη αναπαραγωγή” Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης

2015: Πτυχίο Βιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επαγγελματική Δραστηριότητα

2023 – FIVI Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Κλινικός Εμβρυολόγος

2022 – 2023 – Μ.Ι.Υ.Α. <Assisting nature> Κλινικός Εμβρυολόγος

2020 – 2022 – Harley Street Fertility Clinic, Λονδίνο Eμβρυολόγος

2019 – 2020 –  Homerton hospital, Λονδίνο Εκπαιδευόμενη εμβρυολόγος

Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE)

Έρευνα

  • VUB Biotech school (2017)
  • 5o Πανελληνιο συνέδριο γονιμότητας και στειρότητας (2016)
  • 37o Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας Βιοεπιστήμες – Παρουσίαση διπλωματικής διατριβής: Το μιτοχονδριακό γονιδίωμα του εντόμου Bactocera carambolae (2015)
Η ομάδα μας

Γνωρίστε τους ειδικούς

Ιωάννης Τζαφέτας

MD, FRCOG, PhD, FPA

Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, ΑΠΘ Επιστημονικός...

Βασίλης Ταρλατζής

MD, PhD, FRCOG (hon)

Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας και...

Αριστοτέλης Λουφόπουλος

Ομ. Kαθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΑΠΘ,...

Λεωνίδας Ζεπειρίδης

Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΑΠΘ, Επιστημονικός...

Γεώργιος Πάντος

Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής...